Aan de slag met de loopbaan

Selecteer hieronder links op de pagina wie je bent en welke opleiding je hebt gevolgd. De filters laten dan alleen informatie zien die precies past bij jouw situatie.

Aan de slag

Om een bedrijf te laten groeien moet het personeel mee groeien. 
Afbeelding
Mannen aan het studeren
Meer dan 700.000 werkenden hebben moeite met lezen, schrijven en communiceren in het Nederlands. Een werkgever kan bijdragen aan de verbetering van taalvaardigheid van zijn medewerkers door aan te sluiten bij het Taalakkoord.
Afbeelding
Schrijvend persoon
De overheid, het bedrijfsleven, UWV en gemeenten willen werkend leren stimuleren door middel van financiële regelingen.  Jouw situatie bepaalt welke regelingen voor jou van toepassing zijn.
Afbeelding
Vrouw met geld
Wil je in Nederland werken of een opleiding volgen, maar heb je een buitenlands diploma? Dan kan je een diplomawaardering aanvragen.
Afbeelding
Vier mannen met hun diploma
Leren doe je niet alleen door het volgen van een opleiding, maar ook in je dagelijkse werkomgeving en in je vrije tijd. Deze kennis en kunde is in sommige gevallen vast te leggen in een Ervaringscertificaat (EVC).
Afbeelding
Vrouw met papier in haar hand is aan het bellen
Soms is het belangrijk om ervaring op te doen om je kans op werk (of opleiding) te vergroten.
Afbeelding
Hand met ontkiemend plantje
Hoe ziet het Nederlandse onderwijssysteem er uit? En welke doorgroeimogelijkheden heb jij?
Afbeelding
Persoon loopt trap op
Bij het kiezen van een baan moet je weten welk werk bij je past. Hoe kom je daar achter?
Afbeelding
Voeten op een pijl
Er zijn verschillende manieren waarop je werken en leren kunt combineren. Het verschil tussen deze vormen heeft te maken met de verhouding tussen leren op school en werken in de praktijk.
Afbeelding
lachende man
In Nederland zijn 2,5 miljoen volwassenen laaggeletterd. Dat betekent dat ze moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen. Ook hebben veel mensen moeite met digitale vaardigheden. 
Afbeelding
Pen en papier