Vergroot je kansen op de arbeidsmarkt

Volg onderstaande stappen als je wilt leren en werken. Ontdek wie je bent, wat je wilt en wat je kunt en Kies een beroep dat bij je past. Weet je wat jouw droombaan is? Wil je doorgroeien binnen je huidige baan? Hier vind je wat je kunt Leren en hoe je leren en Werken kunt combineren.

Artikel

Landelijke subsidies en fiscale voordelen

Er zijn een aantal financiële mogelijkheden voor werkgevers om leren en werken binnen uw organisatie te stimuleren.

Regelingen landelijke overheid

 • Subsidieregeling Praktijkleren De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten van een werkgever voor de begeleiding van een praktijkleerplaats.
 • Tel mee met Taal Via de subsidieregeling Tel mee voor Taal kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor taalscholing van hun medewerkers. Meer weten over het belang van taal op de werkvloer? Klik dan hier
 • Het lage-inkomensvoordeel (LIV) Het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl). Het LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag loon.
 • Jeugd-LIV Het jeugd-LIV is de compensatie die werkgevers per 1 januari 2018 krijgen voor de verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon per 1 juli 2017.
 • Loonkostenvoordeel (LKV) Het LKV is een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl). Met ingang van 1 januari 2018 zijn er vier loonkostenvoordelen, te weten: LKV oudere werknemer, LKV arbeidsgehandicapte werknemer, LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden, LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer.

 Bekijk ook onderaan deze pagina de brochure Financiële Regelingen voor Werkgevers, met uitgebreidere informatie over de diverse regelingen.

UWV Regelingen

 • Proefplaatsing Een werkzoekende kan maximaal twee maanden met behoud van uitkering werken, zonder dat hiervoor loon wordt betaald.
 • No riskpolis Voor werknemers met een ziekte of handicap betaalt UWV soms een Ziektewet-uitkering. De Ziektewet-uitkering dekt een groot deel van de loonkosten van de zieke werknemer.
 • Scholing Uitkeringsgerechtigde kandidaten kunnen met toestemming van  UWV een scholing volgen als er noodzaak tot scholing bestaat. Het UWV vergoedt in sommige gevallen de scholingskosten. Neem voor meer informatie contact op met de UWV-adviseur via de Werkmap of met het Werkgevers Servicepunt Zuid-Kennemerland en IJmond

Sectorale regelingen

Bekijk of Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen in uw sector financieel bijgedragen aan de scholing van uw werknemers of cursussen aanbieden.

Regionaal/gemeentelijke regelingen

 • Loonkostensubsidie: een subsidie aan de werkgever ter compensatie van een deel van de loonkosten. De Loonkostensubsidie wordt ingezet voor een kandidaat die niet in staat is met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen.
 • Jobcoach/begeleiding: persoonlijke ondersteuning bij het verrichten van de aan die persoon opgedragen taken, indien die persoon zonder die ondersteuning niet in staat zou zijn die taken te verrichten.
 • Proefplaatsing: een regeling die het mogelijk maakt dat mensen met een uitkering om een aantal maanden aan het werk te gaan met behoud van uitkering. De werkgever hoeft dan geen loon te betalen. Dit is ook mogelijk voor mensen met een arbeidsbeperking. 
 • Participatieplaats: de gemeente kan bepaalde uitkeringsgerechtigde kandidaten beter bemiddelaar maken door deze maximaal twee jaar onbeloonde arbeid te laten verrichten, mits deze additioneel zijn.

De toepassing van deze instrumenten kunnen verschillen per gemeente. Bovendien kunnen gemeenten aanvullende instrumenten toepassen. 

Berekenen

 • Regelhulp Premiekortingen en LIV Een regelhulp van de Rijksoverheid die werkgevers helpt om vast te stellen of zij recht hebben op een premiekorting en/of het lage-inkomensvoordeel.

Regelingen voor de werknemer

In sommige gevallen heeft de (toekomstige) medewerker recht op financiële regelingen. Deze staan uitgewerkt op de pagina voor werkzoekenden.

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Bezoek de websites van de betreffende organisaties voor de meest actuele informatie.