Vergroot je kansen op de arbeidsmarkt

Volg onderstaande stappen als je wilt leren en werken. Ontdek wie je bent, wat je wilt en wat je kunt en Kies een beroep dat bij je past. Weet je wat jouw droombaan is? Wil je doorgroeien binnen je huidige baan? Hier vind je wat je kunt Leren en hoe je leren en Werken kunt combineren.

Artikel

Wie betaalt de opleiding?

De overheid, het bedrijfsleven, UWV en gemeenten willen werkend leren stimuleren door middel van financiële regelingen.  Jouw situatie bepaalt welke regelingen voor jou van toepassing zijn.

Afbeelding
doe de test

Als je een opleiding wil volgen zijn er soms mogelijkheden voor financiering. Op de website van de SER is een online overzicht van regelingen en subsidies voor leven lang ontwikkelen te vinden.

Financiële regelingen

De overheid, het bedrijfsleven, UWV en gemeenten willen werkend leren stimuleren door middel van financiële regelingen. Hier vind je een overzicht van de financiële regelingen die afgestemd zijn op werkzoekenden, werknemers en scholieren. Jouw situatie bepaalt welke regelingen voor jou van toepassing zijn.

1. Ik wil een voltijdopleiding doen in het voortgezet onderwijs of het voortgezet algemeen volwassenonderwijs (vavo) en ben tussen de 18 en 30 jaar oud.

Dan kun je een tegemoetkoming scholieren ontvangen. De tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage en een aanvullende toelage. De aanvullende toelage is afhankelijk van het inkomen van je ouders. Meer hierover lees je op www.duo.nl.

2. Ik wil een deeltijdopleiding doen in het voorgezet onderwijs of het voortgezet algemeen volwassenonderwijs (vavo) en ben 18 jaar of ouder.

Dan kun je mogelijk een tegemoetkoming deeltijders voor het cursusgeld en de schoolkosten ontvangen. Om de tegemoetkoming voor deeltijders te krijgen, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. De hoogte van de tegemoetkoming deeltijders is afhankelijk van jouw inkomen en dat van je eventuele partner. Meer hierover en over de voorwaarden lees je op www.duo.nl.

3. Ik wil een voltijd mbo opleiding doen (BOL) en ben tussen de 18 en 30 jaar oud.

Dan heb je recht op studiefinanciering en een studentenreisproduct. Volg je een mbo-opleiding op niveau 1 of 2, dan is je studiefinanciering een gift. Wel betaal je eventuele leningen terug. Voor niveau 3 en 4 is de studiefinanciering een prestatiebeurs. Dit betekent dat je studiefinanciering pas een gift wordt als je je diploma hebt behaald. Ook je studentenreisproduct valt onder deze regelingen. Volg je een opleiding in het mbo, dan heb je 4 jaar recht op studiefinanciering en een studentenreisproduct. Wil je erna doorstuderen en naar het hbo, dan heb je opnieuw recht op 4 jaar studiefinanciering en een studentenreisproduct. Meer hierover lees je op: www.duo.nl.

4. Ik wil een voltijd of duale opleiding aan een hogeschool of universiteit volgen en ben jonger dan 30 jaar.

Je hebt recht op studiefinanciering en een studentenreisproduct. Studiefinanciering voor het hbo en de universiteit is een lening. Dit betekent dat de studiefinanciering moet terugbetalen als je klaar bent met je studie. Wel is er nog steeds een aanvullende beurs, wat een prestatiebeurs is, haal je binnen 10 jaar je diploma dan hoef je de aanvullende beurs niet terug te betalen.
Nog geen 18? Dan ontvang je studiefinanciering het kwartaal na de startdatum van je studie.

Start je op het hbo of de universiteit dan heb je 4 jaar recht op studiefinanciering en een studentenreisproduct. Daarnaast heb je één jaar extra recht op je studentenreisproduct als je een hbo opleiding volgt en in het eerste jaar van je leenfase zit. De leenfase start na je prestatiebeurs, je hebt dan geen recht meer op studiefinanciering en leent extra bij om je studie te bekostigen. Meer hierover lees je op: www.duo.nl.

5. Ik heb geen recht meer op studiefinanciering, maar wil een voltijdopleiding aan het mbo (BOL) of een voltijd-, deeltijd- of duale opleiding aan hbo of universiteit volgen.

Iedereen tot 55 jaar kan onder bepaalde voorwaarden geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen. Je krijgt het krediet voor de duur van de opleiding. Je kunt het Levenlanglerenkrediet aanvragen via DUO. Meer hierover en over de voorwaarden lees je op de website van DUO.

Ben je jonger dan 30? Dan kun je het krediet alleen in een van de volgende 2 situaties krijgen:

  • Je hebt een diploma voor een hbo-bachelor of een universitaire master en gaat nu een 2e opleiding doen aan hbo of universiteit.
  • Je gaat een deeltijdopleiding doen aan hbo of universiteit.

Daarnaast kun je de kosten aftrekken van de belasting, tenzij ze blijven onder het drempelbedrag van € 250.

6. Ik ben 26 jaar of jonger, heb een opleiding afgerond en ben op zoek naar een baan.

Ben je in de leeftijd van 18 t/m 26 jaar en heb je een opleiding afgerond, dan kun je in een aantal gemeenten aan de slag met de Startersbeurs. De Startersbeurs biedt de mogelijkheid om zes maanden, 32 uur per week, werkervaring op te doen bij een bedrijf naar keuze tegen een vergoeding van minimaal € 500. In sommige gemeenten spaar je per maand € 100 voor een opleiding. Bekijk de voorwaarden in jouw gemeente op www.startersbeurs.nu.

7. Ik ben jonger dan 28 jaar en heb een mbo niveau 4 diploma of lager.

Dan is er de DOORZAAM scholingsvoucher. Dit kun je in overleg met het Leerwerkloket (of een andere partner van DOORZAAM) aanvragen. Het is een voucher ter waarde van € 500,- inclusief BTW, die ingezet kan worden voor een cursus of opleiding die arbeidsmarktrelevant is. Dat betekent dat de opleiding nuttig moet zijn voor jouw loopbaan. Verder moet je in contact zijn met een uitzendbureau voor bemiddeling. Het contact voor bemiddeling kun je zelf regelen of kan lopen via een Leerwerkloket. Lees meer op de website van DOORZAAM. Er zijn landelijk 300 vouchers beschikbaar. Daarnaast kun je mogelijk gebruik maken van het LevenLangLerenkrediet (zie situatie 5).

8. Ik word ontslagen.

Indien de werkgever het initiatief tot ontslag heeft genomen na een dienstverband van 24 maanden of langer ontvang je een transitievergoeding. Je kunt deze vergoeding gebruiken voor scholing of begeleiding bij het vinden van een andere baan. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat je in dienst bent geweest. Lees meer over de transitievergoeding op www.uwv.nl.

Daarnaast kun je mogelijk gebruik maken van het LevenLangLerenkrediet (zie situatie 5).

9. Ik werk in loondienst en wil een opleiding volgen (werknemers).

Als je in loondienst werkt, kun je jouw werkgever vragen om de opleiding te betalen. Vaak zijn daarover afspraken gemaakt in de CAO. Werkgevers die hun personeel opleidingen aanbieden, kunnen vergoedingen uit opleidingsfondsen krijgen. In steeds meer cao’s worden afspraken gemaakt over een persoonlijk ontwikkelbudget. Met dit persoonlijke ontwikkelbudget kun je onder meer je kennis op peil houden. Moet je je opleiding zelf betalen? Dan kun je mogelijk gebruik maken van het LevenLangLerenkrediet (zie situatie 5).

10. Ik heb een WW-uitkering.

Mogelijk kun je vrijstelling krijgen van de sollicitatieplicht wanneer scholing als noodzakelijk wordt beoordeeld. Je volgt dan de opleiding gedurende de uitkeringssituatie. Meer informatie vind je op de website van UWV.

In sommige gevallen betaalt UWV de opledingskosten. Dit is afhankelijk van enkele voorwaarden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de adviseur van UWV via je Werkmap.

Voor de financiering van je opleiding kun je mogelijk ook gebruik maken van het LevenLangLerenkrediet (zie situatie 5).

Vijftigplus en interesse in het leren van een ambacht? Via AmbachtNederland is het mogelijk om met behoud van WW-uitkering de opleiding te volgen. Kandidaten die worden toegelaten betalen een eenmalige bijdrage van € 250 voor het gehele traject. Verder zijn er voor de kandidaten geen kosten, maar ook geen vergoedingen. Aanmelden kan via AmbachtNederland.

In kansrijke sectoren kan het voorkomen dat UWV afspraken maakt met werkgevers in de regio om werkzoekenden een opleiding aan te bieden met behoud van uitkering. Neem hiervoor contact op een adviseur van UWV via de Werkmap. 

11. Ik behoor tot één van de doelgroepen uit het doelgroepenregister en heb een mbo niveau 4 diploma of lager.

Dan is er het Doorzaam scholingsvoucher. Dit kun je in overleg met het Leerwerkloket (of een andere partner van Doorzaam) aanvragen. Het is een voucher ter waarde van € 500,- inclusief BTW, die ingezet kan worden voor een cursus of opleiding die arbeidsmarktrelevant is. Dat betekent dat de opleiding nuttig moet zijn voor jouw loopbaan. Lees meer op de website van Doorzaam. Daarnaast kun je mogelijk gebruik maken van het LevenLangLerenkrediet (zie situatie 5).

12. Ik heb een WIA/WAO/wajong uitkering.

Het is aan te raden om over jouw mogelijkheden in gesprek te gaan met je arbeidsdeskundige. Die kent jouw situatie en weet waar je gebruik van kan maken. Is voor jou een opleiding noodzakelijk voor het vinden van werk, dan betaalt UWV de opleiding. Lees hierover op www.uwv.nl.
Let op: wil je geld lenen met het LevenlangLerenKrediet, dan kan dit gevolgen hebben voor je uitkering.

13. Staat jouw situatie er niet tussen?

Misschien dat jouw gemeente nog mogelijkheden biedt of zijn er sectorale regelingen. Zo niet, dan kun je ervoor kiezen om een opleiding zelf te betalen.
Meestal kun je de kosten aftrekken van de belasting, tenzij ze blijven onder het drempelbedrag van € 250,-.

Handige links:     

  • Financiële regelingen voor werkgevers Het is goed om voor jezelf te weten op welke financiële regelingen je (toekomstige) werkgever recht heeft wanneer deze jou wil aannemen. Dit levert jullie beide voordeel op.
  • DUO Actuele informatie over studiefinanciering
  • Studiemetkind Regelingen voor alleenstaande ouders die een opleiding (willen) volgen